Fru Haugans Hotel har fokus på bærekraft

Fru Haugans Hotel er sitt samfunnsansvar bevisst og har fokus på bærekraft og miljø. Dette preger våre innkjøps -og driftsavtaler, vi samarbeider og handler lokalt for å styrke vårt lokalsamfunn.

Miljøsertifisering

Fru Haugans Hotel oppfyller kriteriene som er tilpasset hotell og restaurant og har i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn.

Energiforbruk

Fru Haugans Hotel, kjøper 100% fornybar energi (med opprinnelsesgaranti) fra Helgeland Kraft.Video fra Helgeland Kraft

Vårt nye kjøkken som er under ombygging vil ha stort fokus på energisparing.

Mat og drikke

Vi tilbyr våre gjester lokal og kortreist mat. Vi kjenner bøndene. Vi søker å bruke hele dyret til matproduksjon. Tradisjonelt sett har det vært ett ekstremt fokus på de «dyre» stykningsdelene, som indrefilet, ytrefilet og entrecote, som i praksis utgjør en veldig liten del av slaktevekten på ett dyr, og som igjen utløser en veldig stor andel kjøtt som går til industrikjøtt, som kjøttdeig, grytekjøtt og MUK (maskinelt utbeinet kjøtt). Dette vil vi gå litt i sømmene, og heller trekke frem stykningsdeler som kanskje har blitt ignorert i lang tid, for at ikke forbruker har hørt om det, eller aldri har hatt tilgang på nevnte stykningsdeler. I nyere tid har vi vel skjønt at håndtverket med kjøttforedling kanskje er på vei til å gradvis dø ut, og dermed fått en annen vinkling på hva denne jobben faktisk innebærer, eksempelvis har vi de siste årene fått tilgang på deler av dyret som tidligere gikk direkte i «kjøttdeig og gryte», som skirtsteak, slaktebiff, skank, tomahawk og svinenakke. Noe som igjen utfordrer og inspirerer kokker over hele landet.

Stor fokus på økologiske råvarer.

Innkjøp og utvikling av produkter og opplevelser er basert på miljømessige og etiske retningslinjer. Vi bruker for eksempel aldri palmeolje i matproduksjon. Avfallshåndteringen baseres på avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning. Vi har regelmessige kontroller på matsvinn, og gjør mange spennende tiltak fremover for å imøtekomme «bruk og kast» mentalitet.

Natur og kulturopplevelser

Fru Haugans Hotel samarbeider med lokale aktører for å tilby gjestene opplevelser i vår storslagne natur. Eksempler på dette er Via Ferrata, hundekjøring, grotteturer, Zipline og rafting.

Gjennom samarbeid med muséene og lokale gårder tilbys de reisende autentiske natur- og kulturopplevelser både langs Helgelandskysten og i levende fjellbygder.

På en reise gjennom Helgeland vil man oppleve ren luft og rent vann.

Det er sjeldent man tenker over hvor heldig man er i Norge, med anledning til å drikke høykvalitets vann fra springen, som i praksis er bedre enn hvilket som helst flaskevann, men vi er relativt alene i verden med å ha såpass høy kvalitet på noe så grunnleggende som vann.